תקנון אתר

כללי

 1. תקנון אתר זה הינו הסכם משפטי מחייב.
 2. כללי ותנאי השימוש באתר, כפי שיפורטו להלן (להלן: "תנאי השימושו/או ההסכם") חלים על אתר האינטרנט המופעל על ידי חברת דסניב בע"מ, ח.פ./ע.מ, 515597961 שכתובתה שדרות ירושלים 1, יבנה (להלן: "החברה").
 3. החברה ומי מטעמה הינם המפעילים של האתר המופיע ככתובת מרשתת co.il(להלן: "אתר האינטרנט").
 4. אמצעים ליצירת קשר עם החברה הינם: בטל':
  08-6107703, ובכתובת דוא"ל: Dasnivv@gmail.com
 5. כניסה לאתר ו/או גלישה בו ו/או כל שימוש בו מכל מין וסוג שהוא ו/או לכל צורך שהוא, מהווים הסכם מחייב מלא בין הלקוח לבין החברה לעניין תנאי השימוש על כלל הוראותיהם, הנחיותיהם והכללים המופיעים בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות, כפי שאלו מוצגים במהדורה המעודכנת ביותר המפורסמת באתר.
 6. כל מידע שנמסר באמצעות האתר במישרין או בעקיפין, ינוהל בהתאם ובכפוף להקפדה על כללי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של החברה. ככל והלקוח אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר והינו מתבקש שלא לעשות כן.
 7. במידה והלקוח הפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה תשקול להביא להפסקת שימושו באתר, וכן לנקוט כנגדו בהליכים משפטיים ו/או בכלים משפטיים אחרים בין באמצעותה ובין על ידי גורם אחר.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לרענן ו/או להוסיף ו/או לתקן ו/או להסיר ו/או לשנות חלקים בתנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. בכל מקרה, אין בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות כל דין.
 9. באחריות הלקוח לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים אשר בוצעו על ידי החברה. כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר מהווה הסכמה מלאה מצד הלקוח לשינויים ו/או לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החדשים אשר פורסמו באתר.
 10. האמור בתקנון זה ו/ו בתנאי השימוש ויתר המידע המפורסם באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם ויתר התוכן באתר מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 11. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הינן מטעמי נוחות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנות תנאי השימוש.

הצהרת נגישות

הסדרי נגישות

 1. חברת דסניב בע"מ פועלת בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו ועושה את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי.
 2. החברה עושה כמיטב יכולתה ונוקטת בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.
 3. על אף מאמצי הרבים של החברה לאפשר את התאמת האתר לאנשים בעלי לקויות או מוגבלויות, יתכן ויתגלו דפים או חלקים באתר שטרם הונגשו או שטרם נמצא בעבורם הפתרון הטכנולוגי. למרות זאת, החברה ממשיכה בכל עת לשפר, להוסיף ולעדכן יכולות לממשק הנגישות באתר, וכן להתאים ואף לפתח טכנולוגיות חדשות על מנת להגיע לרמת הנגישות האופטימלית ביותר, בכל רגע נתון ובהתאם להתקדמות הטכנולוגית.
 4. במידה ומצאתם תקלה, או שאינכם מסתדרים עם ממשק הנגישות, או שיש לכם רעיונות לשיפורו, נשמח לשמוע מכם דרך פרטי ההתקשרות המפורטים לעיל ולהלן.

הדרכות עובדים לשירות נגיש – מתקיימות הדרכות להכרת תחום הנגישות, יצירת מודעות בקרב העובדים והקניית כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

 1. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
 2. התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך 0 הבינלאומי.
 3. הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.
 4. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
 5. מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.
 6. לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.
 7. מסירת מידע בפורמט נגיש – החברה מעמידה עבור לקוחותיה אפשרות לקבלת מידע בפורמטים נגישים. מסירת המידע הינה ללא עלות ומיועדת עבור אנשים עם מוגבלות. לפניות ומידע בנושא נגישות ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות של החברה שפרטיו מופיעים בהמשך ההצהרה.
 8. לגבי איסוף הזמנה מהמקום, יש להגיע לחנייה הסמוכה למקום וההזמנה תוצא ללקוח.
 9. במידה ואיתרתם תקלה או שנתקלתם בבעיה כלשהי בנושא הנגישות או לחילופין יש לכם רעיונות לשיפורו, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.
 10. פרטי רכז הנגישות בחברת דסניב בע"מ

שם:  מיכאל קופלביץ

טלפון :  050-345-6787

דוא”ל : Dasnivv@gmail.com

 1. פרסום הצהרת הנגישות :

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 07/01/2024

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות

1.1.במסגרת ערכי החדשנות, המעורבות והאחריות המשותפים שלנו בחברה דסניב, אנו מכבדים את הפרטיות של כל מי שהפקידו את נתוניהם הפרטיים בידינו, לרבות מבקרים באתרים שלנו ומשתמשים ביישומים שלנו וכולי. הצהרה זו בדבר הגנה על נתונים (“הצהרה”) מתארת את הצעדים בהם נקטנו כדי לעמוד בדרישות ההגנה על נתונים מכוח החקיקה של האיחוד האירופי, חוק הגנת הפרטיות תשמא-1981 וחוקים אחרים המסדירים את האיסוף, האחסון, השימוש וההעברה (“עיבוד”) של נתונים אישיים.

1.2.נתונים אישיים מבחינתנו הם: כל מידע ממנו ניתן לברר את זהותכם, כגון שמכם, כתובתכם, כתובת הדוא”ל שלכם, מספר סידורי של מכשיר, מספר תעודת זהות וכדומה.

1.3.הצהרה זו מתארת את הדרכים בהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו מקבלים מכם באמצעות אתר או יישום שחברת דסניב בעמ, או מי משותפותיה הן הבעלים או המפעילות שלהם. הצהרה זו חלה רק על נתונים אישיים שנאספו על ידי חברת דסניב בעמבאופן מקוון, כגון באמצעות אתר, דוא”ל וכלים מקוונים אחרים ויישומים, אך לא על איסוף שאינו מקוון.

1.4.אנא שימו לב כי המידע או השירותים הניתנים כאן על ידי חברת דסניב בע”מ מיועדים למבוגרים בלבד ולא לילדים מתחת לגיל 16. איננו אוספים במודע באופן מקוון נתונים אישיים ממישהו מתחת לגיל 16. כל מי שמוסר כאן את נתוניו האישיים יוצר מצג שהוא בין 16 שנים או יותר. אם ייוודע לכם שילדכם מסר לנו נתונים אישיים שלו ללא הסכמתכם, אתם יכולים להתריע על כך בפנינו כמוסבר להלן תחת הכותרת “כיצד לפנות אלינו”. אם ייוודע לנו שאספנו נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 16, ננקוט לאלתר צעדים למחיקת מידע שכזה ולמחיקת הפרופיל של הילד.

הסכמה לאיסוף

1.5.אנחנו בדרך כלל אוספים את הנתונים האישיים שלכם ומעבדים אותם כדי שנוכל לספק לכם את השירותים, המוצרים והמידע שאתם מבקשים, כדי לבצע פעולות בקשר לחוזה שיש לנו עימכם, או בגלל אינטרס לגיטימי לבצע ניתוחים וסטטיסטיקות מסוימות לצורך שיפור המוצרים והשירותים שלנו ותוכן האתרים והיישומים שלנו וכן למטרות מנהליות.

1.6.במקרים מסוימים, ייתכן שנבקש בנוסף ונזדקק להסכמתכם המפורשת לאיסוף ושימוש בנתונים האישיים שלכם בפרט קשר לשליחת חומרי שיווק או עלונים אליכם בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו.

עדכון הצהרה זו

1.1.אנו רשאים להחליט לעדכן מעת לעת את ההצהרה הזאת כפי הצורך. במקרה כזה, נעלה נוסחים מעודכנים של הצהרה זו לדף זה. הצהרה ששונתה תחול רק על נתונים שייאספו לאחר תאריך כניסתה לתוקף. אנו מפצירים בכם לבדוק מדי פעם את המידע העדכני ביותר בדף הזה בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. המשך השימוש שלכם בשירותים שלנו לאחר העלאת שינויים להצהרה משמעו שאתם מסכימים לשינויים אלה.

אילו נתונים אישיים אודותיכם אנו אוספים?

1.8.מרבית השירותים שלנו אינם מחייבים רישום כלשהו, כלומר אתם רשאים לבקר באתרים שלנו או להשתמש ביישומים שלנו מבלי למסור לנו מידע אישי כלשהו אודותיכם. אולם, ייתכן שחלק מן השירותים יחייבו אתכם להירשם, ולפיכך למסור לנו נתונים אישיים שלכם. סוג הנתונים האישיים שאנחנו אוספים תלוי באינטראקציות שלכם עם חברת דסניב בע”מ ובשירותים בהם אתם משתמשים, אולם ככלל, עשויים לכלול את שמכם, פרטי ההתקשרות עימכם, וכן מידע אודות השימוש שלכם באתר או ביישום. ייתכן שנאסוף גם מידע הקשור לבריאותכם אותו אתם מספקים על ידי השבה לשאלות ולסקרים שלנו. ייתכן גם שנקבל את הנתונים האישיים שלכם על ידי מעקב אחר הדרך בה אתם משתמשים בשירותינו, למשל, על ידי השימוש בקובציcookie (ראו מידע נוסף להלן לגבי השימוש בקובציcookie ).

כיצד אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם?

1.9.אנחנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלכם רק כמבואר בהצהרה זו כדי לספק לכם את השירותים שלנו, להשיב לבקשותיכם ובמידה שהחקיקה החלה מתירה או מחייבת, או כהיענות לחקירות כלשהן – פליליות או על פי דין. עוד רשאים אנחנו להפוך נתונים לאנונימיים, לתת להם שמות בדויים ולשקללם למטרות סטטיסטיות שתסייענה לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם אינכם מעוניינים למסור לנו מידע זה, אנא אל תעשו שימוש באפשרויות אלה באתר או ביישומים שלנו.

עם מי אנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם?

1.10.חברת דסניב בע”מ אינה הופכת את הנתונים האישיים שלכם לעסק. אנו רק חולקים, או מגלים בדרך אחרת, את הנתונים האישיים שלכם לחברות הבת שלנו, לחברות השותפות או לשותפים עסקיים אמינים עלינו המספקים שירותים מטעמנו, כגון לצורך תמיכה טכנית, להערכת היעילות של האתרים והיישומים שלנו, לצרכי שיווק (אם קיבלנו את רשותכם), או לצורך מתן שירותים מסוגים אחרים. יתר על כן ייתכן שנשתף את הנתונים האישיים שלכם באמצעות קובצי cookie עם רשתות פרסום ככל שקיבלנו לכך את הסכמתכם. יש לנו חוזים תקפים עם אותם גופים המבטיחים שנתונים אישיים יעובדו בהתבסס על הוראותינו ותוך כיבוד הצהרה זו ואמצעי חיסיון ובטיחות הולמים אחרים.

1.11.אנחנו חולקים את הנתונים האישיים שלכם רק עם גופים אלה וגורמי צד שלישי שהוזכרו לעיל, לרבות רשויות ממשל, ככל שהדבר נדרש כדי לספק שירותים כלשהם שביקשתם או אישרתם, כדי להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלכם, שלנו או של אחרים, כדי לשמור על הבטיחות של השירותים שלנו, או אם אנו נדרשים לעשות כן בשל חקיקה או תקנות של בתי משפט וגופי ממשל החלות בנושא, או אם גילוי שכזה הוא הכרחי לצורך חקירה פלילית או על פי דין או הליכים משפטיים.

1.12.אנא שימו לב כי חברות הבת והשותפים של חברת דסניב בע”מ האמורים לעיל, כמו גם רשויות, לקוחות וספקים להם אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלכם, עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת המושב שלכם, כגון בארצות הברית, שחוקי ההגנה שלהן על נתונים יכולים להיות שונים מאלה של המדינה בה אתם נמצאים. במקרים אלה, נבטיח כי ננקטו אמצעי הביטחון הנאותים כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם על ידי יישום מנגנונים חוקיים נאותים כגון סעיפי התקשרות סטנדרטיים של האיחוד האירופי.

כיצד אנחנו מגנים על הנתונים האישיים שלכם?

1.13.נקטנו במגוון אמצעי בטיחות כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני עיון, שימוש וגילוי בלתי מורשים. הם עולים בקנה אחד עם אמצעים טכניים וארגוניים הנחשבים אמות מידה נאותות בתעשייה, לרבות בקרות עיון, סיסמאות, קידוד, הערכות בטיחות תקופתיות וכדומה.

במשך כמה זמן אנחנו שומרים את הנתונים האישיים שלכם?

1.14.אנו נשמור את הנתונים האישיים שלכם כל עוד נדרש הדבר לצורך השגת המטרה המבוארת בהצהרה זו, אלא אם כן תקופת שמירה ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.

כיצד תוכלו לעיין בנתונים האישיים שלכם, לשלוט בהם או למחוק אותם?

1.15.יש לכם הזכות לדעת ולשאול באילו נתונים אישיים אודותיכם אנו מחזיקים ולבקש תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלכם המוחזקים על ידינו או על ידי גורמי צד שלישי עימם אנו מנהלים עסקים. בנוסף, יש לכם הזכות להתנגד לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם או לבקש להגבילו, ואתם רשאים ליצור קשר עם הרשות המקומית שלכם להגנה על נתונים ולהגיש תלונה בנוגע לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם.

1.16.אם ברצונכם להגיש בקשה כזאת, אנא צרו קשר עימנו על פי ההנחיות בפרק “כיצד ליצור עימנו קשר” להלן. לאחר שתספקו הוכחה משביעת רצון על זהותכם, נשיב תוך זמן סביר.

קובצי cookie ומעקב שימוש

1.11.אנו משתמשים בקובצי cookie, קובצי טקסט קטנים המותקנים באופן אוטומטי על הכונן הקשיח של המחשב שלכם בעת שאתם גולשים לאתרים מסוימים, ובטכנולוגיות דומות, במישרין או באמצעות גורמי צד שלישי כגון שירותי ניתוח רשת כגון Google Analytics. קובצי cookie מאפשרים לנו לאחסן מידע כגון שם הדומיין שלכם, ספק האינטרנט שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, תאריך ושעת הכניסה, הדפים אליהם אתם גולשים או סוגי החיפושים שאתם מבצעים. אנו אוספים נתונים כאלה, למשל, כדי לנהל את המערכת ולספק מידע משוקלל לתאגידים קשורים, שותפים עסקיים ו/או נותני שירותים המבצעים ניתוח אתרים ויישומים וסקירות ביצוע של האתר עבורנו.

1.18.אנו נשתמש במידע זה כדי לשמור על ההעדפות וההגדרות שלכם, לסייע לשפר את התוכן של האתרים או היישומים שלנו, לאפשר לכם להירשם לאתרים ויישומים ולאסוף נתונים סטטיסטיים משוקללים כדי להעריך את השימוש של מבקרים באתר שלנו או את פעילות האתר ולמטרות פנימיות וחקר שיווק.

1.19.יש לכם הזכות לבחור האם לקבל קובציcookie או לא, ולא להיות חלק מ-Google Analytics. אתם יכולים לחסום קובציcookie על ידי שינוי ההגדרות של הדפדפן כך שלא ניתן יהיה להחדיר קובציcookie מהאתר למחשב או למכשיר הנייד שלכם. יחד עם זאת, אנא שימו לב כי אם תבחרו לסרב ל קובציcookie פונקציונליים מסוימים, ייתכן שלא תוכלו להשתמש במלוא התפקודים של האתר. למידע נוסף על סוגי קובצי ה-cookie שבהם אנו משתמשים, בקרו כאן לקריאת ‘מדיניות קובצי cookie’. למידע כללי אודות הטיפול בקובציcookie , אנא גלשו לאתר All About Cookies http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. בנוסף, כמו מרבית האתרים האחרים, אנו עושים שימוש ב-Google Analytics. מדובר בשירות ניתוח רשת הניתן על ידי תאגיד Google. השירות עושה שימוש בקובציcookie ובטכנולוגיות דומות כדי לנתח את הדרך בה גולשים משתמשים בדומיינים, ומספק שירותים אחרים הקשורים לאתר ולשימוש באינטרנט. המידע המופק אודות השימוש שלכם באתר, לרבות כתובת ה-IP המקוצרת שלכם מועבר ל-Google Analytics ומאוחסן על גבי שרתים בארצות הברית. Google תשתמש במידע זה כדי להעריך את השימוש שלכם באתר, לחבר דוחות סטטיסטיים על פעילות האתר ולספק שירותים אחרים הקשורים לפעילות השימוש באתר ובאינטרנט. Google רשאית גם להעביר את המידע הזה לגורמי צד שלישי מקום בו היא נדרשת לעשות כן על פי דין, או כשאותם גורמי צד שלישי מעבדים את המידע עבור Google. בשימוש שלכם באתר זה, אתם מסכימים לעיבוד את הנתונים האישיים שלכם על ידי Google, כמתואר בהצהרה זו. יחד עם זאת, אתם רשאים לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics למידע נוסף על Google Anlytics או כדי לבחור לא להיות חלק מ-Google Analytics, אנא לחצו כאן וגלשו לדף https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

מאפיינים אינטראקטיביים

1.20.במספר אתרים או יישומים שלנו אנחנו מציעים מאפיינים אינטראקטיביים, כגון בלוגים, לוחות מודעות או שידורי חדשות. אם אתם משתתפים בדרך כלשהי במאפיינים אלה, אנא היו ערים לכך שתכנים שתעלו לא יהיו פרטיים ולא חסויים.

הודעת הסכמה לקובצי cookie

1.21. האתר או היישום הזה עושה שימוש בקובצי cookie . כדי לברר עוד בנוגע לשימוש שלנו בקובצי cookie , אנא קראו את המדיניות שלנו בדבר קובצי cookie. למידע כללי אודות קובצי cookie , אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org.

 1. דין ושיפוט

תקנון זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד ודיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בחיפה בלבד.

 1. שינוי בתנאים ובהתניות

9.1. החברה שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לאתר.

9.2. הנך מתחייב כי השנויים הנ”ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, החברה ממליצה לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

 1. תנאים נוספים

10.1. במידה שהתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, התניה זו תיחשב כמנותקת משאר ההתניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

10.2. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.

 1. כיצד ליצור עימנו קשר

אם יש לכם שאלות כלשהן, הערות או מחשבות לגבי הצהרה זו, או שאתם רוצים לבקש לעיין בנתונים האישיים שלכם או לממש את זכויותיכם לפרטיות, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שלהלן. תוכלו גם לפנות לממונה על בטיחות הנתונים שלנו בכתובת Dasnivv@gmail.com

אנו מודים לכם על העניין שגיליתם בחברת דסניב בע”מ!

דיוור

* מובהר כי באפשרותכם, בכל עת, להסיר את שמכם מרשימת הדיוור של החברה ע”י משלוח הודעה לחברה בדוא”ל, בפקס או בדואר רשום.

** הפרטים נועדו בין היתר, לצורך: מתן שירותי דיוור ישיר וקשר עם לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, שיווק וגיוס לקוחות, מכירות, גביה, עריכת סקרים וכל צורך חוקי אחר.

*** מובהר כי לא חלה חובה חוקית למסור את הפרטים ומסירתם תלויה בהסכמתכם. הסכמתכם הינה גם הסכמה להעברת הפרטים לצד שלישי לצורך שיפור מתן השירות ללקוחות